7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi Çıkmış Sorular - Test Çöz
 1. Anasayfa »
 2. 7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi Çıkmış Sorular

Tebrikler! 7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi Çıkmış Sorular adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yıldızların özelliklerinden biridir?

A
Güneş etrafında belli bir yörüngede dönerler.
B
Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar.
C
Genelde küre şeklinde olan gök cisimleridir.
D
Dünya atmosferine girdiklerinde ışıklı bir iz bırakırlar.
Soru 2

Şekilde Güneş sisteminde sırasıyla ilk dört gezegenin bulunduğu bir bölüm verilmiştir.

Buna göre I ve II ile numaralandırılan gezegenler aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
Soru 3

Aşağıda gök cisimleri ile ilgilli bilgiler verilmiştir.

 • Takım yıldızı oluşturan yıldızların birbirine göre konumları ---- I ----
 • Güneş sisteminde yer alan güneş --- I ---
 • Yıldızlar arasındaki uzaklık ----II---- adı verilen birimle ölçülür.

Bu cümledeki boşluklar aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

A
B
C
D
Soru 4

Güneş sistemi içindeki bir gezegene ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

 • Güneş'e yakınlığı bakımından ikinci gezegendir.
 • Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğu için Dünya'nın ikizi olarak adlandırılır.
 • Uydu ve halkası yoktur.

Buna göre özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Venüs
B
Merkür
C
Mars
D
Satürn
Soru 5

Fen Bilimleri öğretmeni Dünya, Ay ve Güneş'i büyüklük olarak modellemek için şekildeki erik, bezelye ve karpuzu sınıfa getirir.

Buna göre Dünya, Ay ve Güneş'i büyüklüklerine göre modelleyen eşleştirme aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 6

Fen ve Teknoloji öğretmeni, öğrencilerinden takım yıldızlarının olduğu bir pano hazırlamalarını istiyor. Öğrencilerinden Ali de aşağıdaki panoyu hazırlıyor.

Ali, hazırladığı panodakilerin tamamının takım yıldızı olmadığını fark etmiştir.

Buna göre Ali, hangilerini panodan çıkarırsa doğru içerikli pano hazırlamış olur?

A
Samanyolu - Andromeda
B
Samanyolu - Orion
C
Büyükayı - Başak
D
Ejderha - Andromeda
Soru 7

Ay'ın ilk haritasını çıkaran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neil Amstrong
B
Yuri Gagarin
C
Ali Kuşçu
D
Takiyuddin
Soru 8

Dünya'nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?

A
Bir gün
B
Bir hafta
C
Bir ay
D
Bir yıl
Soru 9

Selin, öğretmenin derste uzay teknolojisi ile ilgili ona sorduğu bir soru üzerine aşağıdaki cevabı vermiştir.

''Zamanla gelişen teknoloji sayesinde uzaya, uzay sondaları, uzay mekikleri, yapay uydular gönderilmiş ve uzay istasyonları kurulmuştur. Bu uzay çalışmaları ile günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok araç ve gereç (teflon, tükenmez kalem vb.) geliştirilmiştir.''

Buna göre, öğretmeni Selin'e aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

A
Uzay kirliliğinin sebepleri ve bu kirliliğin yol açacağı olası sonuçlar nelerdir?
B
Uzay çalışmalarına dayanarak geleceğe yönelik tahminleriniz nelerdir?
C
Yapay uyduların iletişim teknolojisindeki rolü nelerdir?
D
Teknolojinin uzay araştırmalarına, uzay araştırmalarının da teknolojiye olan katkısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
Soru 10

Güneş'in büyüklüğünün bir basketbol topu kadar olduğunu düşünelim. Bu durumda, Dünya'nın büyüklüğü bir leblebi, Ay'ın büyüklüğü ise, yarım pirinç tanesi kadar olacaktır. Buna rağmen gökyüzüne baktığımızda Ay ve Güneş'i yaklaşık aynı büyüklükte görürüz.

Yalnızca yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak;

I- Dünya'ya göre Güneş, Ay'dan daha uzaktadır.

II- Uzaktaki cisimler daha küçük görünürler.

III- Ay ile Güneş arasındaki mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 50 katıdır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

A
Yalnız I'e
B
I ve II'ye
C
II ve III'e
D
I, II ve III'e
Soru 11

Gök adalarla ilgili;

I- Gök adalar şekilleri ve görünüşleri bakımından aynıdır.

II- Gök adalarının da içinde yer aldığı gök cisimlerinin tümü, aralarındaki boşluklarla birlikte evreni oluşturur.

III- Gök adaları da diğer gök cisimleri gibi dönme hareketi yaparlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 12

Güneşli bir günde, değişik zamanlarda gökyüzüne baktığımızda Güneş'i farklı yerlerde görürüz. Sabah kalktığımızda doğuda gördüğümüz Güneş, gün ilerledikçe tepeye doğru geliyormuş gibi görünür. Akşam saatlerinde ise batıya doğru ilerliyormuş gibi görünerek gözden kaybolur.

Güneş'in değişik zamanlarda, gökyüzünde farklı yerlerde görünmesinin sebebi vardır?

A
Güneş'in kendi etrafında dönmesidir.
B
Güneş'in Dünya etrafında dönmesidir.
C
Dünya'nın Güneş etrafında dönmesidir.
D
Dünya'nın kendi etrafında dönmesidir.
Soru 13

Ön yüzüne gezegenler ile ilgili özelliklerin yazıldığı I, II ve III. kartların arka yüzüne ise bu gezegenlerin isimleri yazılmak isteniyor.

Buna göre, kartların arkasına yazılması gereken gezegen isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 14

Öğrenciler, fiziksel temel büyüklük ve birimleri ile ilgili söylediklerini aşağıdaki tabloya kaydettiler.

Buna göre, hangi öğrencinin söylediği temel büyüklüğe karşılık gelen birimlerin tamamı Sl (uluslararası) birim sistemine göre doğrudur?

A
Ersoy'un
B
Murat'ın
C
Sadık'ın
D
Ali'nin
Soru 15

Mert ve Süha yaz tatilinde köye gitmişlerdi. Bulutsuz bir gecede gökyüzünü seyretmeye başladılar.

Mert: Şu gök cismine bak, diğerlerinden daha parlak ve daha büyük.

Süha: Asıl sen diğerlerine bak, onlar farklı renkte ve sayıları çok fazla. Ayrıca ışıkları yanıp sönüyormuş gibi görünüyor.

Mert ve Süha'nın gözlemledikleri gök cisimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 16

Güneş sistemindeki bazı gezegenleri şekildeki gibi modelleyen Eda, modeli oluştururken gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarının sıralamasında bir hata yapmıştır.

Buna göre Eda, modelde hangi iki gezegenin yerini değiştirirse hatasını düzeltmiş olur?

A
Mars ile Venüs'ün
B
Venüs ile Dünya'nın
C
Dünya ile Merkür'ün
D
Merkür ile Mars'ın
Soru 17

Mustafa, 180 cm boyundaki Ali'nin kendisinden 10 adım uzağa gitmesini istedi. Daha sonra Mustafa, gözünün birini kapatarak göz hizasından Ali'ye doğru tuttuğu şeffaf cetvel üzerinde Ali'nin boyunu 5 cm olarak ölçtü.

Buna göre, Dünya'dan bakıldığında aşağıdaki bilimsel bilgilerden hangisi, Mustafa ve Ali'nin yaptığı etkinlik ile doğrulanabilir?

A
Ay'ın kütlesi, Güneş'in kütlesinden daha küçüktür.
B
Güneş olduğundan daha küçük görünür.
C
Güneş'in şekli küreye benzer.
D
Ay'ın şekli küreye benzer.
Soru 18

Öğretmen, öğrencilerden üzerinde takım yıldızlarının isimleri bulunan birer kart hazırlamalarını istedi. Öğrenciler de aşağıdaki kartları hazırladı:

 • Mehmet'in kartı: Halley, Samanyolu, Orion, Büyükayı
 • Murat'ın kartı: Güneş, Halley, Küçükayı, Çoban
 • Eda'nın kartı: Büyükayı, Orion, Samanyolu, Küçükayı
 • Melis'in Kartı: Orion, Büyükayı, Ejderha, Küçükayı

Buna göre, hangi öğrencinin hazırladığı karttaki yazılanların tümü takım yıldızıdır?

A
Mehmet'in
B
Murat'ın
C
Eda'nın
D
Melis'in
Soru 19

Öğretmen sınıfı dört gruba ayırıp her grubun çeşitli kaynaklardan yararlanarak ''Dünya ve Evren'' ünitesi ile ilgili posterler hazırlamalarını istiyor.

Buna göre, hangi grubun yararlandığı kaynaklar güvenilir olmayıp hazırladığı posterlerdeki bilgiler yanlıştır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 20

YÜZYILIN DENEYİ

Türk bilim insanlarının da katıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) nde büyük bir deney yapılıyor. Yerin 100 metre altında, 27 kilometrelik bir yörüngede ''Büyük patlama (Big-Bang)'' teorisini açıklaması beklenen bu deney ile çok sayıda protonun ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırılması planlanıyor.

Bilim insanları, bu deneyin insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorlar.

''Yüzyılın deneyi'' olarak tanımlanan bu deneyin sonuçlarından elde edilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin oluşumunun açıklanmasında kullanılabilir?

A
Evrenin
B
Yerkabuğunun
C
Dünyanın atmosferinin
D
Mevsimlerin
Soru 21

Ceyda, atom hakkındaki fikirlerin tarihsel gelişimi ile ilgili yaptığı araştırmayı defterine özetlemiştir.

Bu özete göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Atomla ilgili görüşlerin tamamı günümüzde de geçerlidir.
B
Atom hakkında bildiklerimiz zaman içinde değişmiştir.
C
Günümüzde atom hakkında hiçbir şey bilinmemektedir.
D
Bilim insanları, atom ile ilgili aynı fikirleri açıklamışlardır.
Soru 22

Emel, sınıfta yapılacak bir etkinlik için üzerlerinde Güneş sistemindeki üç gezene ait bilgilerin olduğu aşağıdaki, I, II ve III kartlarını hazırlıyor.

A
B
C
D
Soru 23

Uzay araştırması yapan öğrenci gözlemleri sonucu bir gökcismine ait aşağıdaki bilgileri elde ediyor.

 • Gökcismi belirli bir yörüngede hareket ediyor.
 • Üzerine gelen ışık ışınlarını geri yansıtıyor.
 • Etrafında dolanan kendisinden küçük gök cisimleri bulunuyor.

Buna göre öğrencinin gözlemlediği gökcismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galaksi
B
Yıldız
C
Gezegen
D
Uydu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.

Yorumlar (6)

 • 13. soruda hata var. 1. kartta güneşe en yakın gezegen ve halkasının olmadığı yazıyor.Bu merkür gezegenidir fakat soruda doğru cevap olarak venüs gezegeni demiş.Hatanın düzeltilmesini arz ederim

  • Merhaba güncelleme yaptım. Bilgilendirme için teşekkürler. Başarılar dilerim.

 • Selam

 • 18. soruda Bi yanlışlık yok mu? Mehmetinkinde samanyolu yazıyor ama samanyolu galaksidir??

  • Merhaba soru güncellenmiştir. Başarılar dilerim.

 • 18. soru yanlış çünkü samanyolu takım yıldızı değil galaksidir düzeltilmesini çok rica ediyorum.