7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim 2023-2024 - Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim 2024

7. sınıf sosyal bilgiler üretim, dağıtım ve tüketim konu kavrama ve kazanım testlerini cevapları ile online çöz. Sosyal bilgiler dersi 7. sınıf konularından üretim dağıtım ve tüketim testlerini indirmeden çözebileceğiniz testler aşağıda sıralanmıştır. 7. sınıf üretim, dağıtım ve tüketim test çöz. Güncel MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup yeni testler eklenmeye devam etmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim (Test 1)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim (Test 2)

7. sınıf sosyal bilgiler üretim, dağıtım ve tüketim kazanımları:

 • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
 • Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.
  Kızılay ve Yeşilay gibi kamu yararına çalışan yarı resmî kurumlar ile vakıf ve derneklerin çalışmalarına değinilir.
 • Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
  Ahilik ve Lonca teşkilatı ile meslek odaları ve meslek okulları üzerinde durulur.
 • Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
  Yeni mesleklerin yanı sıra halen icra edilen meslekleri de inceler, kendi kişisel özellikleri, yetenekleri ve ilgilerini bu mesleklerin gerekleri ile kıyaslar ve kişisel kariyerine dair kararlar alır.
 • Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
  E-ticaret (gerçek ürünler kadar bilgisayar oyunları gibi sanal/dijital ürünler) üzerinde durulur.

7. sınıf sosyal bilgiler dersi için hazırlanmış ve tüm üniteleri kapsayan kazanım testlerini 7. sınıf sosyal bilgiler testleri sayfamızda bulabilir ve istediğiniz konuya ait güncel testleri online çözmeye başlayabilirsiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri