7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Testleri 2023-2024 - Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 2024

7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test çöz sayfamızda sosyal bilgiler dersi 7. sınıf öğrencileri için hazırlanan en güncel konu kavrama ve kazanım testlerini online çözebilirsiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite kültür ve miras kazanım testlerini, değerlendirme sınavlarını ve çıkmış soruları cevapları ile online çöz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 1)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 2)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 3)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 4)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 5)

7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras ünitesi kazanımları:

  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
    Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. Gaza ve cihat anlayışı, istimâlet politikası, millet sistemi üzerinde durulur.
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. Coğrafi keşifler, Rönesans, Aydınlanma Çağı, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılâbı, sömürgecilik ve bunların neden olduğu karmaşa ile insan hakları ihlallerine değinilir.
  • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri