7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler 2023-2024 - Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler 2024

7. sınıf sosyal bilgiler insanlar yerler ve çevreler testleri ve cevapları. Sosyal bilgiler 7. sınıf konularından insanlar yerler ve çevreler için hazırlanmış güncel konu kavrama ve kazanımlarını MEB müfredatına uygun olarak online çözün. 7. sınıf sosyal bilgiler insanlar, yerler ve çevreler testlerini cevapları ile online çöz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Test 1)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Test 2)

7. sınıf sosyal bilgiler insanlar, yerler ve çevreler ünite kazanımları:

  • Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
    Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır.
  • Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
  • Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri