7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum 2023-2024 - Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum 2024

7. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test çöz sayfamızda sosyal bilgiler dersi 7. sınıf öğrencileri için hazırlanan en güncel konu kavrama ve kazanım testlerini online çözebilirsiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite kültür ve miras kazanım testlerini, değerlendirme sınavlarını ve çıkmış soruları cevapları ile online çöz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Test Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum (Test 1)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum (Test 2)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim, Teknoloji ve Toplum (Test 3)

7. sınıf sosyal bilgiler bilim, teknoloji ve toplum ünite kazanımları:

  • Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
    Yazının icadından günümüze kadar farklı depolama, yaygınlaştırma ve aktarma teknikleri üzerinde kısaca durulur.
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
    Türk-İslam medeniyetinin bilimsel alanda ulaştığı seviyeye vurgu yapılır. el-Harezmî, Fârâbî, İbn-i Sînâ, el-Cezerî, İbn-i Haldûn, Ali Kuşçu, el-Hâzinî, Piri Reis ve Kâtip Çelebi gibi bilim insanlarına ve bunların çalışmalarına değinilir.
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder. Matbaanın icadı, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim kanunun keşfedilmesi, buhar makinesinin icadı vb. gelişmeler ile bunların etkileri ele alınır.
  • Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri