6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Testleri 2023-2024 - Test Çöz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Testleri 2024

6. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test çöz sayfamızda bulunan güncel testleri online çözmeye hemen başlayın. 6. sınıf sosyal bilgiler 2. ünitesi olan kültür ve miras konu kavrama ve kazanım testlerini cevapları ile indirmeden online çözmek çok kolay. Sosyal bilgiler 6. sınıf kültür ve miras test çöz sayfalarımız aşağıda sıralanmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Test Çöz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 1)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 2)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 3)

6. Sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras ünite konu kazanımları:

 • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.
 • İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
 • Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
 • Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
  Türkiye Selçukluları Dönemi’nde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun yurt edilme süreci üzerindeki etkisine vurgu yapılır.
 • Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
  Tarihî İpek ve Baharat yolları, ilgili haritalar üzerinden ele alınır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Çöz