6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Testleri 2023-2024 - Test Çöz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Testleri 2024

6. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum test çöz sayfamızda güncel MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun soruları cevapları ile online çözmeye hemen başlayın. Sosyal bilgiler 6. sınıf 1. ünitesi olan birey ve toplum için hazırlanmış güncel testlerimiz aşağıda sıralanmıştır. 6. sınıf birey ve toplum testi ve cevapları.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Test Çöz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 1)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 2)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 3)

6. Sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum ünite konu kazanımları:

 • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
  Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır.
 • Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
  Farklı kişi ve gruplara karşı zaman zaman rastlanan kalıp yargı ve ön yargı örnekleri incelenir. Toplumsal birlikteliğin özel gereksinimli bireylerin yanı sıra farklı sosyoekonomik gruplara mensup olanlar ile farklı etnik, dinî ve mezhepsel aidiyetlere saygı duymayı gerektirdiği üzerinde durulur.
 • Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
 • Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
  savunur

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Çöz