6. Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri Testi Çöz - Test Çöz

6. Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri 2024

6. sınıf fen bilimleri 5. ünitesi ses ve özellikleri test çöz sayfamızdasınız. 6. sınıf fen bilimleri ses ve özellikleri konu kavrama ve kazanım testlerini cevapları ile online çözebileceğiniz sınavlarımız aşağıda sıralanmıştır. Güncel MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan 6. sınıf fen bilimleri 5. ünite testleri sürekli güncellenmekte, yeni testler eklenmeye devam etmektedir. 6. sınıf ses ve özellikleri test çöz.

6. Sınıf fen bilimleri ses ve özellikleri testlerinde sesin yayılması, sesin sürati ve enerjisi, sesin maddeyle etkileşmesi, yalıtımı, sesin soğurulması, sesin yansıması, akustik uygulamalara yönelik sorular çıkmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri Test Çöz

6. Sınıf Fen Bilimleri Ses ve Özellikleri (Test 1)

6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin Maddeyle Etkileşimi (Test 2)

6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Kazanımları
 

F.6.5.1. Sesin Yayılması
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu / Kavramlar: Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarda yayılması, sesin gazlarda yayılması
F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.

F.6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
F.6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
Frekans kavramına girilmez.

F.6.5.3. Sesin Sürati
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu / Kavramlar: Sesin sürati, ses enerjisi
F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
a. Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir.
b. Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü olayları üzerinden karşılaştırılır.
c. Sesin bir enerji türü olduğuna değinilir.

F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Sesin yansıması, sesin soğurulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar
F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.
F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.
Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara değinilir.
F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.
Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. Örneğin Süleymaniye Camii’nin akustik
mimarisine atıf yapılır.
F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.

6. Sınıf Fen Bilimleri Test Çöz