6. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Isı Testi Çöz - Test Çöz

6. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Isı 2024

6. sınıf fen bilimleri 4. ünitesi madde ve ısı konu kavrama ve kazanım testlerini online ve cevapları ile çözebileceğiniz sayfamızdasınız. 6. sınıf fen bilimleri 4. ünite test çöz. Fen bilimleri 6. sınıflar için hazırladığımız madde ve ısı ünitesi kazanım testlerini ve değerlendirme sınavlarını çözebileceğiniz testlerimiz aşağıda sıralanmıştır. Başarılar dileriz.

6. Sınıf fen bilimleri madde ve ısı testlerinde tanecikli, boşluklu, hareketli yapı, yoğunluk, yoğunluk birimi, ısı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri, katı, sıvı, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına yönelik kazanımları içeren sorular yer almaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Isı Test Çöz

6. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Tanecikli Yapısı (Test 1)

6. Sınıf Fen Bilimleri Yoğunluk (Test 2)

6. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Isı (Test 3)

6. Sınıf Fen Bilimleri Yakıtlar (Test 4)

6. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Kazanımları
 

F.6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı
F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
Hareketli yapı ile ilgili titreşim, öteleme ve dönme kavramlarına değinilir.
F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.

F.6.4.2. Yoğunluk
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Yoğunluk, yoğunluk birimi
F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.

a. Yoğunluğun madde için ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanır.
b. Yoğunluk birimi olarak g/cm3 kullanılır.
F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.

F.6.4.3. Madde ve Isı
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu / Kavramlar: Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri
F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

F.6.4.4. Yakıtlar
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları
F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler verilerek vurgulanır.
F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.
F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.

6. Sınıf Fen Bilimleri Test Çöz