5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Testleri - Test Çöz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Testleri 2024

5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum konu kavrama ve kazanım testlerini cevapları ile online çöz. Sosyal bilgiler 5. sınıf 1. ünitesi birey ve toplum için hazırlanmış güncel testleri indirmeden çözebileceğiniz testlerimiz aşağıda sıralanmıştır. 5. sınıf birey ve toplum test çöz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Test Çöz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 1)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum (Test 2)

5. Sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum test kazanımları:

  • Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
  • Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
  • Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
    Aile, akraba, arkadaş grubu, spor takımı, resim, müzik kulübü gibi sosyalleşmeye katkıda bulunan gruplar ve okul gibi kurumlar ele alınır.
    Görev ve sorumlulukları yerine getirirken planlı çalışmanın önemi üzerinde durulur.
    Kişisel zamanını planlarken oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, uyuma, aile ve arkadaşlar ile nitelikli zaman geçirme ve kitle iletişim araçlarını kullanma durumlarını dikkate almanın önemine değinilir.
  • Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Çöz