1. Anasayfa »
  2. 10. Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları

10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir.

Aşağıdakilerden hangisi hücre döngüsü ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Bölünebilen normal bir hücrede interfazdan sonra çekirdek bölünmesi ve sitokinez gerçekleşir.
B
Hücrenin hacim yüzey dengesinin bozulması döngüde hücreyi bölünmeye iten sebeplerdendir.
C
İnterfazda, G2 kontrol noktasında DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği kontrol edilir.
D
Hücre ister mitoz, ister mayoz bölünme geçirsin öncesinde mutlaka DNA eşlenmesi olur.
E
Sinir hücrelerinde çekirdek bölünmesi sentrozom eşlenmesi ile başlar.
Soru 2

İnsanda gerçekleşen mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zigottan itibaren hayat boyu gerçekleşebilir.
B
Büyüme, gelişme ve üreme amaçlı olabilir.
C
Kalıtsal yapı, yeni oluşan hücrelerde aynıdır.
D
Farklı dokularda farklı sürelerde tamamlanabilir.
E
Yeni oluşan hücrelerde organel sayısı farklı olabilir.
Soru 3

Hücre döngüsü sırasında bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylar için,

I. DNA eşlenmesinin olduğu evre interfazdır.

II. Karyotip, çıkarılması metafazda olur.

III. Sitokinezde sitoplazma boğumlanarak ikiye ayrılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdaki yapıları basitten karmaşığa sıraladığımızda hangisi üçüncü sırada yer alır?

A
Nükleotit
B
Gen
C
DNA
D
Kromozom
E
Baz
Soru 5

Bir amipin mitoz bölünmesiyle oluşan yeni hücrelerde,

I. Sitoplazma miktarı

II. Organel sayısı

III. DNA miktarı

özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı olması beklenir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Aşağıda genotipi verilen bireylerden hangisi dört çeşit gamet oluşturur?

A
Mm
B
MmTt
C
Mmtt
D
mmtt
E
MMTTGg
Soru 7

Bir eşey ana hücresindeki bölünme sırasında homolog kromozomların,

I. Birbirinden ayrılıp farklı kutuplara gitmesi

II. Çiftler hâlinde dört kromatitli yapı oluşturması

III. Yan yana gelip birbirine geçici olarak bağlanması

IV. Kardeş olmayan kromatitlerin aralarındaki gen alışverişi

durumlarından hangileri oluşacak gamet çeşidini artırır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

AABbDDEe genotipine sahip bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?

A
AbDe
B
ABDE
C
AbDE
D
AbDE
E
ABdE
Soru 9

Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların hücrenin ekvatoruna çift sıra halinde dizildiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metafaz I
B
Anafaz II
C
Telofaz I
D
Metafaz II
E
Profaz I
Soru 10

Hücre döngüsünün en uzun aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Profaz
B
İnterfaz
C
Metafaz
D
Anafaz
E
Telafaz
Soru 11

Şekildeki genotipe sahip bir birey için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Dört kromozomludur.
B
Sekiz karaktere sahiptir.
C
İki karakteri homozigotur.
D
A ve D genleri alel gendir.
E
Abde gametini oluşturabilir.
Soru 12

Bal arılarındaki üreme ve gelişme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yumurta döllenirse dişi embriyolar oluşur.
B
Yumurta oluşumu ve döllenme genetik çeşitlilik sağlar.
C
Kovandaki erkek arılar genetik olarak birbirinden farklıdır.
D
Kraliçe ve erkek arılarda farklılığının sebebi sadece beslenmedir.
E
Döllenmeden gelişen yumurta mitoz ve farklılaşma ile erkek arıyı oluşturur.
Soru 13

2n=80 kromozomlu bir hücre 2 mitoz 1 mayoz geçirirse bölünme sonucunda kaç hücre oluşur(A), oluşan hücrelerin kromozom sayısı(B) kaçtır?

A
A = 4 b = 80
B
A = 4 B = 40
C
A =16 B = 80
D
A= 16 B= 40
E
A = 32 B = 80
Soru 14

BBddEeKKMm genotipli bir canlıda tüm genler bağımsız olduğuna göre bu genotipten kaç çeşit gamet oluşur?

A
0
B
2
C
4
D
8
E
16
Soru 15

Genotipleri AaBb ve AaBb olan iki bireyin çaprazlanması sonucu aaBb genotipli bir kız çocuğunun doğma ihtimali kaçtır?

A
1/2
B
2/6
C
1/8
D
1/16
E
1/32
Soru 16

Yumurta hücresindeki otozom sayısı 15 olan bir canlının vücut hücresinde profazdaki kromatit sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
15
B
17
C
32
D
34
E
64
Soru 17

Aşağıdaki canlılardan hangisinde spor ile üreme görülür?

A
Paramesyum
B
Bakteri
C
Denizyıldızı
D
Planarya
E
Mantar
Soru 18

Vejetatif üremenin özellikleri anlatılırken,

I. Gamet oluşumu

II. Genetik çeşitlilik

III. Mitoz temelli olma

hangileri söylenebilir ?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kontrol çaprazlanması ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Eşbaslık durumunda uygulanabilir.
B
Çekinik fenotipli bireyler ile çaprazlama yapılır.
C
Amaç baskın fenotipli bireyin genotipini belirlemektir.
D
Tam baskınlık durumunda genotipi bilinmeyen bireye yapılır.
E
Çekinik fenotipli bireyler için kontrol çaprazlaması yapmaya gerek yoktur.
Soru 20

AB kan grubu anne ve B kan grubu babanın ilk çocuğunun A kan grubu olduğu biliniyorsa, ikinci çocuğun AB kan grubuna sahip kız olma ihtimali kaçtır?

A
1/2
B
1/4
C
1/8
D
1/16
E
1/32
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.