5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 5 - Test Çöz
  1. Anasayfa »
  2. 5. Sınıf Deneme Sınavı

5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 5

Tebrikler! 5. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Melih, bilgisayarının şifresini unutmuştur. Şifresini hatırlayabilmek için aşağıda verilen bilgileri defterine not etmiştir. Bilgisayarını açabilmek için Melih’in aşağıdaki bilgilerden sırasıyla yararlanarak anlamlı bir sözcük oluşturması gerekmektedir.

→ "Kara" sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcüğün ilk harfi
→ "Dağıt" sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcüğün ilk harfi
→ "Sıvı" sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcüğün son harfi
→ "Uzak" sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcüğün son harfi

Buna göre Melih bilgisayarını açmak için aşağıda verilen şifrelerden hangisini kullanmalıdır?

A
KATI
B
ATKI
C
ATIK
D
TIKA
Soru 2

Terimler; bilim, sanat veya mesleklerle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklerdir.

Bu açıklamaya göre aşağıda görsellerle birlikte verilen sözcüklerden hangisi terim değildir?

A
B
C
D
Soru 3

Bir metnin anlamıyla ilgili en iyi ipucu olan kelimeye “anahtar kelime” denir.

Buna göre,

Günlük yaşamda bütün işler eldeki bir plana göre adım adım ilerler. Bu planlar yazılı ya da insanın zihninde olabilir. Onun sayesinde en karmaşık ve en zor işlerin üstesinden kolayca gelinir. Bu bakımdan planlama bir işin olmazsa olmazıdır.

bu metnin anahtar kelimesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlerleme
B
Yaşam
C
Planlama
D
İş
Soru 4

1. Alanya’da pek çok narenciye ürünü yetişir: portakal, mandalina, greyfurt...

2. Ülkemizin ihracatı bu sene geçen yıldan %15 daha yüksek oldu.

3. İhtiyarlar, çok üşüdükleri için dışarı çıkmak istemiyormuş.

Numaralanmış cümlelerin herhangi birinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?

A
Karşılaştırma
B
Nesnel yargı
C
Amaç-sonuç
D
Örneklendirme
Soru 5

Günlük hayatta kullanılan birçok ürün, canlılar dünyasından ilham alınarak üretilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnek olamaz?

A
Köstebeğin barınmak ve yiyecek aramak için kazdığı tünellerden hareketle ulaşım tünellerini kazan makinelerinin icat edilmesi
B
Sıcak tutması nedeniyle pantolon, palto, boyun bağı, battaniye gibi ürünlerde koyun yünü kullanılması
C
Yağmur ormanlarında yetişen ve su tutmayan lotus çiçeğinden esinlenilerek kir ve leke tutmayan giysiler üretilmesi
D
Yusufçuğun kanatlarını hareket ettirme ve havada asılı kalma özelliğinden hareketle bilim insanlarının helikopteri tasarlamaları
Soru 6

Bu tablodaki atasözlerinden hangileri yer değiştirirse atasözleri ile konuları doğru eşletirilmiş olur?

A
1 - 2
B
1 - 3
C
2 - 3
D
3 - 4
Soru 7

1. ulusların sınırlarını

2. bütün dünyanın

3. tanımaz

4. bilim

5. malıdır

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
4 - 1 - 2 - 5 - 3
B
1 - 2 - 5 - 4 - 3
C
2 - 4 - 5 - 3 - 1
D
4 - 2 - 5 - 1 - 3
Soru 8

1. Baş eğmek, boyun eğmek

2. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak

3. Bir işin istediği gibi olması için uygun zemin hazırlamak

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?

A
Arkadaşlarım, bu zor işe girişmenin yolunu yapmıştı.
B
Göz boyamakta bu satıcının üstüne yoktur, dikkatli olun!
C
Tayfalar günlerce direndi ama sonunda hepsi dize geldi.
D
Akrabalarımın hepsi, zor günlerimde bana kol kanat olmuştu.
Soru 9

Türkiye’nin fosil yakıt ithalatını gösteren bu grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
En büyük ithalat 2012 yılında yapılmıştır.
B
2007'de 2015'ten daha fazla fosil yakıt ithal edilmiştir.
C
2014'teki yakıt ithalatı 2002'dekinin beş katından fazladır.
D
2002’den 2018’e kadar aynı miktarda yakıt ithalatı yapılan dönemler olmamıştır.
Soru 10

A Bütün bunları yerine getirdik mi ruhumuza çöreklenen keder duygusundan eser kalmaz. Böylelikle hayat yolunda mutluluğa yelken açmış oluruz.

B Günlük yaşamda insanların önemli bir bölümünün karamsarlıkları yüzünden mutsuz olduğunu görüyoruz. Oysa dört bir yanımız mutluluk kaynakları ile çevrili. Ne yazık ki çoğu kimse bunların farkına varmadan hayat akıp gidiyor.

C Eğer hayatımızı kederler içinde geçirmek istemiyorsak öncelikle ailemizden başlayarak yakınlarımızın değerini bilmeliyiz. Arkadaşlarımızla sağlam bir iletişim içinde olmalı, zor zamanlarımızda onların kapısını çalmalıyız.

A, B ve C harfleriyle gösterilen parçalarla bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
C - B - A
B
A - C - B
C
B - A - C
D
B - C - A
Soru 11

Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına göre sıralandığında hangisi üçüncü sözcük olur?

A
Çekiş
B
Çelik
C
Çelme
D
Çeşme
Soru 12

Bakkal Hüseyin Amca, tam otuz beş yıldır şu köşedeki "Bizim Bakkal"ı işletir. O hesabını kitabını bilen biridir. Kimsenin hakkını yemez, verdiği sözü yerine getirir. Bir alacağı varsa ne yapar eder onu tahsil eder. Elindeki olanakların el verdiği ölçüde kasabada kimi kimsesi olmayan insanları gözetir.

Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çıkarcı
B
Akıllı
C
Dürüst
D
Duyarlı
Soru 13

Ne yardan geçilir ne serden
Korkuyorum bu gecelerden
Bel bağladığım tepelerden
Gün doğmayabilir bir daha

Bu şiirdeki duyguyu en iyi yansıtan görselin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
B
C
D
Soru 14

Yağmur ormanları, Dünya’nın karasal yüz ölçümünün sadece %7’sini kaplamasına rağmen, gezegenimizdeki bitki türlerinin yaklaşık üçte ikisi bu ormanlarında bulunur. Bu doğal oluşumların tropik ve ılıman yağmur ormanları olmak üzere iki farklı türü vardır. Günlük hayatta kullandığımız kakao, kahve, orkide, kauçuk gibi ürünler genellikle yağmur ormanlarından elde edilir. Bazı ilaçlar ise sadece yağmur ormanlarından elde edilen kimyasal maddelerden üretilir.

Bu parçada yağmur ormanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
İki farklı gruba ayrıldığına
B
Çok sayıda bitkiye ev sahipliği yaptığına
C
Çeşitli ürünlerin üretilmesine elverişli olduğuna
D
Dünya ilaç sanayisinin tek ham madde kaynağı olduğuna
Soru 15

Bundan sonra hangi madende çalışacağınızı biliyor musunuz

Bu cümlenin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
Soru işareti (?)
B
Nokta (.)
C
Ünlem işareti (!)
D
İki nokta (:)
Soru 16

Bir insan; pehlivan, güreşçi, halterci, yönetici ya da iş adamı olabilir. Bunların hiçbiri o kişiyi güçlü yapmaz. Fiziksel bir güce sahip olmak veya zengin olmak çok önemli değildir. Bir kişi ancak yakın çevresi ile iş birliği içinde ise gerçekten güçlüdür. Ona sahip olan biri önündeki her zorluğu aşabilir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlar yaşamları boyunca çalışmak zorundadır.
B
Yalnız başına yaşam süren biri hiçbir başarıya ulaşamaz.
C
İnsan için en büyük kuvvet kaynağı çevresi ile dayanışma içinde olmaktır.
D
Kişisel gelişimini tamamlayan bir kimsenin yeryüzünde üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur.
Soru 17

Kurtla tilki arkadaş olup ava çıkmaya başlamış,

Bir gün karşılarına besili bir at çıkmış.

Bunun üzerine kurt, tilkiye “Gözlerim kızardı mı,

Kuyruğum dik duruyor mu, demiş.

Tilki korkusundan “Evet!” demek zorunda kalmış.

Bunun üzerine kurt, kendini sağlıklı sanmış,

Hırsla atın üzerine atılmış.

O anda attan sıkı bir çifte yiyip yere serilmiş.

Kurdun cansız bedenine bakan tilki şöyle demiş:

– İşte şimdi kuyruğun dikildi, gözlerin kanla doldu,

Senin için hırsa kapılmanın bedeli ağır oldu.

Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Anlatım birinci kişinin ağzından yapılmıştır.
B
Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.
C
Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
D
Kurgusal bir olay anlatılmıştır.
Soru 18

Coşku, heyecan, şaşırma, sevinç, korku, özlem, pişmanlık gibi taşkın duygular ifade eden cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) getirilmelidir?

A
Önümüzdeki sene tatili yine köyde mi geçireceksiniz
B
İşim bitti mi, ben de ırmak kenarına gideceğim
C
Hangi sokaktan gitmeye karar verdiniz
D
Bahçeniz ne kadar da güzelmiş
Soru 19

O, koca yüreklidir

Yürürken dağı taşı titretir

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişileştirme
B
Benzetme
C
Abartma
D
Zıtlık
Soru 20

Yazımları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir kelime kullanılmamıştır?

A
Çorbaya biraz daha tuz kat, demişti bana.
B
Böyle nemli günlerde köylüler tarlalarda çalışıyor mu?
C
Vadinin sonunda insanı hayrete düşüren bir uçurum var.
D
Eline ince bir dal alıp dereye düşen karıncayı çıkarmak istemiş.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.