8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 9 - Test Çöz
  1. Anasayfa »
  2. 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 9

Tebrikler! 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel bir süreçtir. Canlıların hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolaysız besin kaynağı, bitkilerin fotosentezle ürettiği organik bileşiklerdir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Allah’ın (c.c.) evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir?

A
Toplumsal
B
Fiziksel
C
Psikolojik
D
Biyolojik
Soru 2

- Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler bu yasanın temelini oluşturur.

-Sanayileşen bölgelere göçler artar.

-Gelir dağılımı dengeli olduğunda yoksulluk azalır.

-Toplumun varlığı ve geleceği için adalet vazgeçilmezdir.

Bu olaylar aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgilidir?

A
Fiziksel yasalar
B
Biyolojik yasalar
C
Psikolojik yasalar
D
Toplumsal yasalar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ''sünnetullah'' adı verilen yasalardan değildir?

A
Biyolojik yasalar
B
Fiziksel yasalar
C
Kimyasal yasalar
D
Toplumsal yasalar
Soru 4

İnsanın akıllı ve irade sahibi olması ile davranışlarından sorumlu olması arasındaki denge kader kavramı ile yakından ilgilidir. Dinimize göre insanın Allah’ın emir, yasak, öğütleri ile muhatap olmasının sebebi akıllı ve irade sahibi olmasıdır.

Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi ile devam ettirmemiz doğru olur?

A
“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Enbiya suresi, 33.ayet)
B
“Kim iyi bir iş yaparsa faydası ve kim de kötülükte bulunursa zararı kendisinedir.” (Fussilllet suresi, 46.ayet)
C
“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir...” (Hûd suresi, 6.ayet)
D
“...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah’tır.” (Furkan suresi, 2.ayet)
Soru 5

Kelime olarak kader; bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.

Bu metindeki “kader”in tanımına aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturmaz?

A
LGS sınavı Haziran ayının ilk haftasında yapılacak.
B
Okullar 22 Ocak 2021’de yarıyıl tatiline girecek.
C
2020-2021 eğitim öğretim dönemi, 18 Haziran’da sonlanacak.
D
2019-2020 döneminde LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.
Soru 6

“Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.”

Ayette kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A
Küllî İrade
B
Kader
C
Cüzî İrade
D
Tevekkül
Soru 7

Suyun 100 derecede kaynamasıyla ilgili yasaların Allah (c.c.) tarafından programlanması ........................... ; 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması ise ............................ kavramına örnektir.

Metinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

A
Kader – Ecel
B
Kader - Ömür
C
Kader – Kaza
D
Kaza - Kader
Soru 8

Evrenin yasalarını temel olarak üç başlık altına toplayabiliriz. Bunlar madde, kuvvet ve hareket ile ilgili olan fiziksel yasalar; canlıların oluşum ve gelişimi ile ilgili olan biyolojik yasalar ve son olarak iki ve daha fazla insanın ilişkisinden doğan toplumsal yasalardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa hakkındadır?

A
Gezegenlerin uyum içinde, yörünge de hareket etmesi
B
Vücudumuzun çeşitli hastalıkları atlattıktan sonra bağışıklık kazanması
C
Sıvıların içerisine konuldukları kabın şeklini alması
D
Güneş ışığının yağmur damlalarına çarparak gök-kuşağını oluşturması
Soru 9

-Etle beslenen hayvanların çene yapısı ile otla beslenen hayvanların çene yapılarının farklı olması

-Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri

-Toplumu oluşturan bireyler arasında geçim imkânları, sağlık ve eğitim gibi alanlarda şeref ve itibar açısından ayrımcılık olmamasının huzur ve güven ortamı oluşturması

Evrensel yasalarla ilgili verilen bu örneklerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel - Biyolojik - Toplumsal
B
Biyolojik - Fiziksel - Toplumsal
C
Toplumsal - Biyolojik - Fiziksel
D
Fiziksel - Toplumsal – Biyolojik
Soru 10

Emek; bir insanın bedensel, zihinsel veya sanatsal yeteneklerini kullanmasına denir. Yüce Allah (c.c.) insanın rızkını emeğe bağlamıştır.

Aşağıda yer alan atasözü ve deyimlerden hangisi bu açıklama kapsamında değerlendirilemez?

A
Ne kadar emek o kadar yemek.
B
Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
C
Parayı veren düdüğü çalar.
D
Emeksiz yemek olmaz.
Soru 11

Verilen eşleştirmeden hangisi; çevremizde rastladığımız doğru kader anlayışına ait bir örnektir?

A
Antrenman yapmadan şampiyon olmak isteyen sporcu: Tembellik ve sorumsuzluk
B
Oturarak zengin olmayı bekleyen tüccar: Pasiflik
C
İstediği okulu kazanmak için çalışan öğrenci: Çalışkanlık ve sorumluluk
D
Virüs salgınından korunmak için muska yaptıran kişi: Bilgisizlik ve sorumsuzluk
Soru 12

(I) Yaşayan en büyük şair, yazar ve mütefekkirlerimizden biri olan Sezai Karakoç, 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. (II) Parasız yatılı okuduğu Gaziantep Lisesi'ni 1950'de bitirdi ve 1955'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. (III) 1956-1965 arasında Maliye müfettiş yardımcılığı ve gelirler kontrolörlüğü görevlerinde çalıştıktan sonra Temmuz 1965'te memurluktan ayrılarak gazetecilik ve yayıncılık işlerine girişti. (IV) “Hızır’la Kırk Saat” ve “Monna Rosa” şiirleri, başta gençler olmak üzere pek çok kişi tarafından büyük bir ilgi görmüş, ayrıca şairin pek çok eseri birçok ödüle layık görüldü.

Bu metinde numaralandırılmış ifadelerden hangileri Sezai Karakoç’un cüzi iradesine örnek olarak gösterilebilir?

A
I - II
B
II - III
C
I – II – IV
D
II – III – IV
Soru 13

Bakara suresinin 255. ayetinin anlamını okuyan Recep öğretmen öğrencilerine ayetle ilgili olarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir:

• Ayette Yüce Allah’ın isimlerinden hangileri yer almaktadır?

• Ayette dikkat çekilen temel konu nedir?

• Ayette insana Yüce Allah hakkında hatırlatılan temel hususlar nelerdir? (testcoz/online sitesinden alınmıştır.)

Bu sorulara yönelik olarak cevap veren öğrencilerden hangisi konu dışı bir cevap vererek soruyu yanlış cevaplamıştır?

A
Cansu: Ayette Yüce Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve her şeyin O’nun gücüyle meydana geldiğine dikkat çekilmiştir.
B
Zeynep: Ayette İslam dininin ibadete verdiği öneme dikkat çekilmiş ve inananların yalnızca Yüce Allah’a ibadet etmeleri konusunda hatırlatmada bulunulmuştur.
C
Kerem: Ayette Yüce Allah’ın Hayy, Kayyum, Aliyy ve Azîm isimleri ve ilim gibi sıfatına yer verilmiştir.
D
Eren: Bu ayetteki temel konu Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarıdır.
Soru 14

8. sınıfına giden Melih Eren, DKAB soru bankasından I. Ünite-deki soruları çözüp yanlışlarına baktığında:

1- Hz. Musa'nın Hayatı konusunda %10

2- Fiziksel Yasalar konusunda %20

3- Biyolojik Yasalar konusunda %35

4- Toplumsal Yasalar konusunda %35 oranında yanlış yaptığını fark ediyor.

Bu sonuca göre, aşağıdaki ayetlerden hangisi Melih Eren'in en çok yanlış yaptığı konularla ilgili değildir?

A
“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?(Fâtır suresi, 44. ayet.)
B
"… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…” (Nisâ suresi, 135. ayet.)
C
“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…’’( Fâtır suresi, 11. Ayet)
D
"... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi...’’(İbrâhim suresi, 32. ayet.)
Soru 15

• "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)

• "Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, yerli yerince ve belli bir süre için yarattık..."(Ahkâf suresi, 3. ayet)

• "Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet )

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda verilen ayetlerle ilgili değildir?

A
Tevekkül
B
İrade
C
Kader
D
Ömür
Soru 16

I. Plana uygun bir şekilde ders çalıştı.

II. Dün bizim sokakta kaza oldu.

III. Süte bir miktar kahve koydu.

IV. Dolabının düzenine hayran oldum.

V. Yüce Allah'ın takdiri böyleymiş.

VI. Her gün yirmi sayfa kitap okurum.

Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde "kader" kavramının sözlük anlamının karşılığı olan ifadeler kullanılmıştır?

A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 17

Tabloda cüz'i ve külli iradeye örnekler verilmiştir.

Buna göre;

I. Meslek, anne-baba ve ırk külli irade ile ilgilidir.

II. En çok külli iradeye örnek vardır.

III. Davranış ve eğitim cüz'i iradeye örnektir.

IV. Cinsiyet, fiziksel özellikler, doğum yeri cüz'i irade

ile ilgilidir yargılarından hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
Soru 18

I. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

II. Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter.

III. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Cümleler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A
Tevekkül
B
Emek
C
Ömür
D
Rızık
Soru 19

1. “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız…” (Kasas sûresi, 7.âyet)

2.“...Babacığım! Rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm...” (Yusuf sûresi, 4.âyet)

3.“İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer.” (Tâha, 43-44. âyetler)

4.“Firavun’un karısı, ‘o, senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.’ demişti. İşin farkında değillerdi.”(Kasas, 9. âyet)

Hz. Musa (a.s.) kıssası ile ilgili proje ödevi alan öğrencinin, kaç numaralı ayeti proje ödevinde yer vermemesi gerekir?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 20

“Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum, lâ te'huzûhu (I) ____ velâ nevm, lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd, men zellezi (II) ____ indehu illâ bi iznih, ya'lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm, ve lâ (III) ____ bi şey'im min ilmihi illâ bi mâ şa', vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd, ve lâ (IV) ____ hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.”

Ayete’l-Kürsi'nin okunuşunda yer alan boşluklar ile ilgili verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A
IV numaralı boşluğa “yuhitune” kelimesi gelmelidir.
B
III numaralı boşluğa “sinetun” kelimesi gelmelidir.
C
II numaralı boşluğa “yeşfeu” kelimesi gelmelidir.
D
I numaralı boşluğa “yeuduhu” kelimesi gelmelidir.
Soru 21

Ayete’l-Kürsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Ayete’l-Kürsi’de, Allah’tan başka ilah olmadığı ve O’nun sonsuz kudret sahibi olduğu vurgulanır.
B
Ayete’l-Kürsi’de, Allah’ın her şeyi bildiğinden, kullarının ise Allah’ın dilediği kadar bilgiye sahip olduğundan bahsedilir.
C
Ayete’l-Kürsi’de, kıyametin vaktinden söz edilmektedir.
D
Ayete’l-Kürsi’de, Allah’ın izni olmadan hiçbir kimsenin şefaat edemeyeceği ifade edilmektedir.
Soru 22

Hz. Musa’nın hayatı dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Firavun’un sarayında yaşayan Hz. Musa, annesinin yanında güven içinde büyüdü.
B
Allah, Hz. Musa’yı asa mucizesi ile destekledi.
C
Hz. Musa’nın peşine düşen Firavun, ordusuyla birlikte denizi geçerek onları kuşatmaya aldı.
D
Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, Firavun’a karşı hak mücadelesi verdi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
22 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.