1. Anasayfa »
  2. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ne zaman seni düşünsem

Bir ceylan su içmeye iner.

Çayırları büyürken görürüm.

Her akşam seninle

Yeşil bir zeytin tanesi

Bir parça mavi deniz

Alır beni

Seni düşündükçe

Gül dikiyorum elimin değdiği yere

Atlara su veriyorum

Daha bir seviyorum dağları

(İlhan Berk)

Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangileri çekimli eylemdir?

A
Düşünsem-büyürken
B
Dikiyorum-düşünsem
C
Düşündükçe-büyürken
D
Değdiği-düşündükçe
E
Değdiği-dikiyorum
Soru 2

Çıktığın (I) yolda, bugün,(II) yelken açık, yapayalnız, Gözlerin (III) arkaya çevrilmeyerek, pervâsız, Yürü! Hür mâviliğin bittiği son (IV) hadde kadar! (V)

Şiirdeki çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
sıfat-isim-isim-zarf-edat
B
fiil-zarf-isim-sıfat-zarf
C
sıfat-zarf-isim-sıfat-edat
D
fiil-isim-sıfat-zarf-edat
E
isim-sıfat-isim-sıfat-zarf
Soru 3

Bir oyunun seyirci ile buluştuğu ilk gösterime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prömiyer
B
Kulis
C
Tirat
D
Jest
E
Suflör
Soru 4

İş mektuplarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İş mektuplarında açık, yalın, samimi bir dil vardır.
B
Günümüzde elektronik ortamlarda iş mektubu mail olarak yazılır.
C
Mektubun temel amacı ekonomik faaliyetlere dair paylaşımlardır.
D
Dilekçelerle biçim olarak benzerlik gösterir.
E
Sipariş, teklif ve reklam mektupları bu türe örnektir.
Soru 5

Divan edebiyatında şairlerin hayatını anlatan eserlere ---- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir? 

A
Gazel
B
Kaside
C
Mesnevi
D
Mersiye
E
Tezkire
Soru 6

Sezai Karakoç 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Gaziantep Lisesini parasız yatılı olarak bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1956-1965 yılları arasında maliye müfettiş yardımcılığı yapmıştır. 1965'te memurluktan ayrılarak gazetecilik ve yayıncılık yapmaya başlamıştır.

Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı
B
Otobiyografi
C
Biyografi
D
Mektup
E
Günlük
Soru 7

Asıl adı Hüseyin Cahit Tarancı’dır. Hikâyelerinin bir bölümünde Cevad Sadık ve İrfan Kudret imzalarını da kullandı. Eski bakanlardan Feyzi Pirinççioğlu amcasıdır. İlköğrenimine Diyarbakır’da Numune-i Terakki-i Hamidi Mekteb-i İptidaisinde (ilkokul) başladı ve Diyarbakır Mekteb-i Sultanisi ilk kısmını bitirdi. Ortaöğrenimini, İstanbul’da Saint-Joseph Lisesinde dört yıl okuduktan sonra sınavla geçtiği Galatasaray Sultanisinde (lise, 1931) tamamladı. Galatasaray Lisesinde, ömrü boyunca yakın dost olacağı şair ve yazar Ziya Osman  Saba ile tanıştı. Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu) ve Yüksek Ticaret Okulundaki öğrenimini tamamlamadan bıraktı. Yüksek Ticaret Okulunda okurken Sümerbank’ta memur olarak çalışmaya başlamıştı. Sonra yükseköğrenimini tamamlamak için Paris’e (1938) gittiyse de İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Türkiye’ye dönmek (1940) zorunda kaldı. (…)

İhsan Işık, Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi

Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Anı
B
Günlük
C
Biyografi
D
Öz geçmiş
E
Deneme
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmamıştır?

A
Evde sıkılınca hava almak için dışarı çıktı.
B
Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
C
Mahalleden uzaklaştığını fark ederek bir anda geri döndü.
D
Isınmak için bir an evvel içeriye girmek istiyordu.
E
Lütfen, biraz ileri gider misiniz?
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi biyografi türünde yazılmış bir eser değildir?

A
Bir Bilim Adamının Romanı
B
Tek Adam
C
Eşref Saat
D
Mizancı Murad Bey
E
Eve Dönen Adam Yahya Kemal
Soru 10

Dram türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Konular mitolojiden alınır.
B
Kötü olaylar sahnede canlandırılmaz.
C
Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
D
Kahramanlar, toplumun her kesiminden seçilebilir.
E
Üç birlik kuralına uyulur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?

A
Konusunu günlük hayattan ve sosyal olaylardan seçer.
B
Kahramanları sıradan insanlar, eğitim görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir.
C
Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sözlere yer verilir.
D
Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılır.
E
Şiir ile düzyazı iç içe bulunur.
Soru 12

Mektup türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A
Uzakta bulunan dost, akraba ve arkadaşlara yazılır.
B
Mektup türünün ilk örneklerini Şinasi yazmıştır.
C
Haberleşme amacı ön plandadır.
D
Mektupta anlatım okuyucunun kültür düzeyine göre olmalıdır.
E
İş mektubu, özel mektup, resmî mektup ve edebî mektup türleri vardır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi edebî mektup türünün özellikleri arasında yer almaz?

A
Tanınmış sanatçı ve düşünürler arasında yazılır.
B
Sanata ve düşünceye yönelik kişisel konularının paylaşılması amaçlanır.
C
Sanat değeri taşıyan bir dil kullanılır.
D
Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
E
Elektronik bir belge niteliğindedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun özelliklerinden değildir?

A
Tiyatro hem göze hem de kulağa hitap eden güzel sanatlardan yararlanır.
B
Tiyatro, bir sahnede oluş hâlinde gösterilen bir olay veya olaylar dizisinden oluşur.
C
Tiyatronun bölümleri; roman ve hikâyede olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç diye adlandırılır.
D
Hayatın tümü, tiyatroya konu olabilir; bu bakımdan tiyatroda konu zenginliği söz konusudur.
E
Tiyatro yapıtlarının bölümlerine perde denir.
Soru 15

(I) Peyаmi Safa, 2 Nisan 1899’da Dünya’ya geldi. (II) Türk edebiyatında psikolojik roman türünün ustalarındandır. (III) Romanları teknik bakımdan oldukça güçlüdür. (IV) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanı Türk edebiyatının ilk otobiyografik romanıdır. (V) Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan olup sözcük dağarcığı oldukça geniştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A
I-II
B
III-IV
C
I-IV
D
I-V
E
IV-V
Soru 16

1925 yılında Ermenek'te doğdum. İlkokulu Ermenek'te orta öğrenimimi Antalya'da tamamladım. Küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duydum. Yayınlanan ilk şiirim "Antalya'da Kış", 1937'de Antalya gazetesinde yayınlandı. İlk sayısı 16 Mart 1950'de yayınlanan Hisar dergisinin kurucuları arasında yer aldım. Aruz ve hece ile birçok şiir yazdım.

Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A
Biyografi
B
Mektup
C
Fıkra
D
Otobiyografi
E
Günlük
Soru 17

Bursa şehri kadılarındandır. Halk arasında Seyyid oğlu Nattazade diye ünlenmiştir. Diğer bilgi ve ahlakı bakımından ve feyzinden fazla şiir ve nesri ile içi açan bir nazmı vardır.

Bu beyit onundur:

Jâledür dimiş dür-i dendânun ey hokka-dehen

Goncaya incinme oldur anun ağzına düşen

Yukarıdaki metin hangi edebî türden alınmış olabilir?

A
Tezkire
B
Halk hikâyesi
C
Mesnevi
D
Seyahatnâme
E
Sefaretnâme
Soru 18

Babacığım,

Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?

A
İş mektubu
B
Tebrik mektubu
C
Edebî mektup
D
Resmî mektup
E
Özel mektup
Soru 19

Üç birlik kuralı aşağıdaki edebî türlerden hangisi için zorunludur?

A
Trajedi
B
Meddah
C
Dram
D
Orta oyunu
E
Gölge oyunu
Soru 20

(I) Mizansen, sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (II) Rejisör, sinema ve tiyatroda,eserin sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya kadar geçirdiği her anı yöneten kimse; yönetmen. (III) Suflör, tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı. (IV) Tirat, bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanması. (V) Dublör, tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış terimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A
I-V
B
II-IV
C
III-V
D
II-III
E
I-IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.